Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.


Fabricació

PUJOL és un Grup amb vocació industrial. Des dels seus origens, l’any 1942, amb la fabricació de tubs de formigó i mosaic hidràulic, fins a l’actualitat, no ha deixat d’evolucionar investigant i estant al dia en tots els processos i sistemes empleats per la producció d’elements prefabricats de formigó en massa, armat o pretensat, amb la ferma convicció de ser capdevanter en cadascun d’ells, tinguent molta cura de la qualitat, el disseny, la més alta productivitat per minimitzar costos i una gran voluntat de servei per interpretar les demandes del mercat i satisfer les necessitats dels seus clients.


Les seves factories, àmplies, modernes i amb tecnologia de darrera generació, estan repartides per tot Espanya a fi i efecte d’apropar els seus productes, moltes vegades de grans pesos i dimensions, a l’usuari.Fabricació PREFABRICATS PUJOL S.A.
PREFABRICADOS PESADOS S.A.
GRAUS TERRATZOS I PAVIMENTS S.L.
PUJOL INDUSTRIAL DE PREFABRICADOS S.A.
FERROFET CATALANA S.L.
NUS PUJOL S.A.
ROMÀ CATALANA ÀRIDS S.L.
CIMENTS TERRA FERMA S.A.
C.M. SOLSONÉS S.L.
PREHORVINOR S.L.
FORMILER S.L.
DELTA PREMORSA S.L.
TREANOR-PUJOL