Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.
FERROFET CATALANA S.L.
Ctra. Miralcamp - Naus Pintó, 5
(25230 ) Mollerussa
Lleida

Telèfon:
(+34) 973 60 11 00
FAX:
(+34) 973 60 33 66

veure a google maps

Ferrofet Catalana S.L.

Passada la crisi que va afectar als primers anys de la dècada dels noranta, el Grup Pujol necessitava mà d’obra especialitzada per executar treballs de ferralla. Es precisava d’operaris, que fossin capaços d’interpretar els plànols de les estructures a muntar i procedir a la seva execució. No es trobava aquest tipus de personal. La immigració, no era una alternativa.


Per les especials particularitats de la zona, es va veure que hi havia una bossa potencial d'ocupació oculta en població femenina, que amb unes condicions adequades podria molt bé desenvolupar aquest treball. En aquest cas, torns de quatre hores, amb horaris compatibles amb les ocupacions personals, de les treballadores potencials.


Així va sorgir Ferrofet Catalana, empresa dedicada a la elaboració i muntatge d'armadures per a formigó armat, amb una producció mensual que gira al voltant de les 1.500 tones, amb mètodes innovadors i maquinària de darrera generació.


L’ empresa ha obtingut el reconeixement de les administracions públiques, en l àmbit de Catalunya (Premi de la Conselleria de Treball), en l’àmbit estatal (Premi del Ministeri d’Indústria) i en l’àmbit de la Unió Europea, la participació en un estudi derivat del Llibre Verd Europeu sobre responsabilitat social de l’empresa. També ha obtingut el reconeixement de la societat civil, mitjançant diversos premis, del que destaca el de l’Associació de Dones Emprenedores i Empresàries.Tornar

Imatges