Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.
PREHORVINOR S.L.
Pol. Ind. San Cristobal
(26360) Fuenmayor
La Rioja

Telèfon:
(+34) 941 45 10 94
FAX:
(+34) 941 45 10 85

veure a google maps

Prehorvinor S.L.

A la localitat de Fuenmayor (La Rioja), el Grup Pujol, participa en aquesta empresa dedicada a la fabricació de lloses alveolars, per a sostres en cantells de 15 fins a 50 cm. També pot fabricar bigueta i productes especials pretensats i armats per a forjats tant de vivenda com industrials.Tornar

Imatges