Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.
CONCEJO-PUJOL S.A.
C/ Hermosilla, 20
(28001) Madrid
Madrid

Telèfon:
(+34) 914 36 45 20
FAX:
(+34) 915 75 41 03

veure a google maps

Concejo-Pujol S.A.

Per donar servei i suport a la zona centre, on el Grup disposa de factories destinades a diferents produccions, el Grup participa en aquesta Empresa d’innovació, recerca i desenvolupament tècnic i tècnic-comercial, que dona suport a tots els clients i col·laboradors, per a qualsevol tipus de projecte.Tornar