Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.


Gestió

Totes les Empreses del Grup, estan coordinades des d’una mateixa organització central que marca les línies estratégiques d’actuació en tots els àmbits.


Per apropar totes les actuacions al mercat, amb capacitat de decisió pròpia, unes determinades Empreses tenen autonomia suficient per decidir al respecte.


La investigació, el desenvolupament i l’execució de proves pilot, estan encomanades a certes Empreses del Grup.Gestió ASEPSA
PROMOCIÓ PREFABRICATS S.L.
CONCEJO-PUJOL S.A.
EDIN S.A.
P.M.P. S.L.