Història del Grup Pujol

El Sr. Miquel Pujol Oliva i la Sra. Mercè Gorné Prefabricats Pujol va ser fundada el 1942 pel Sr. Miquel Pujol Oliva i la seva esposa, la Sra. Mercè Gorné Gaset. Amb una plantilla inicial de quatre treballadors, va començar les seves activitats a nivell local fabricant tubs de formigó i tres anys més tard mosaic hidràulic.

Eren anys difícils, sortien d'una guerra civil i començaven a formar una família de la que en aquell moment ja tenien el primer fill d'un any d'edat. El Sr. Miquel tenia l'ofici de paleta, el mateix del seu pare. Els dos havien treballat en la construcció del Canal d'Urgell igual que la família de la seva esposa Mercè. Ambdós procedien de la comarca de La Noguera: De Gualter i del Tossal respectivament, i van arribar a Mollerussa de petits. Es vàren desplaçar perquè les oficines centrals del Canal es van construir amb aquest enclavament.

La Sra. Victòria, mare de la Sra. Mercè Acabada la guerra el Sr. Miquel i la seva esposa Mercè van veure una oportunitat de establir-se per conte propi quan l'Ajuntament de Mollerussa havia de fer la xarxa de clavegueres del poble. Es van presentar a concurs i el van guanyar. Com a resultat d'aquesta comanda va sorgir un petit taller, la primera fàbrica, per fer tubs de formigó en massa, amassonats. Eren unes canonades d'un metre d'alçada i diàmetres entre 15 i 60 centímetres. El Sr. Miquel amb l'ajut d'uns quants companys, premia el maçó i la seva muller Mercè feia les comandes de les primeres matèries, pagava el personal i portava els comptes en un espai de lloguer. Al cap de poc temps ja treballaven en un terreny propi adquirit amb l'esforç i el sacrifici personal de la mare de la Sra. Mercè, la Sra. Victoria que l'havia comprat amb els estalvis aconseguits engreixant i venent dotze porcs a més de regentar la porteria de la Casa Canal.


La porteria de la Casa Canal de Mollerussa


No eren temps fàcils, però se'n sortien bé. Per fer les clavegueres del poble el Sr. Miquel tenia més de cinquanta empleats.

Fàbrica de Tubs La fàbrica de tubs no donava l'abast perquè en aquells moments s'estava posant en rec tota la zona d'influència del canal principal.

L'any 1945 un altre projecte complementava l'anterior. Vàren comprar una premsa per fabricar mosaic hidràulic. Aquest era un producte artesà d'una gran bellesa estètica i que ha donat un excel·lent resultat al llarg dels anys.

La fàbrica de tubs s'anava ampliant amb més operaris, més motlles i més terrenys, comprats aquests ja amb recursos propis. A mitjans dels anys 50 l'empresa tenia dues premses de mosaic i mecanitzava la fabricació de tubs amb una centrifugadora de formigó que donava al producte un gran compactat, resistència i capacitat de producció. Ja ho deia l'eslogan:\"Tuberias Centritub, hasta el agua las prefiere\".

El Sr. Miquel, la Sra. Mercè i els seus fills En aquell moment, el Sr. Miquel i la Sra. Mercè, ja tenien quatre fills: el Josep Mª, el Ramon, l'Àngel i la Mª Mercè.

Al temps que pujaven la família anaven també ampliant els seus negocis, primer amb un taller de pedra artificial: escales de granet polides, balustrades, cornises, repises i un llarg etcètera de productes fabricats en motlles de formigó fets sobre un contramotlle de guix. I desprès, es començaren a fabricar les primeres biguetes armades i a vendre les primeres pretensades, representant una firma de Lleida denominada Aguiló, pionera i avançada amb aquestes tècniques del formigó.

Una de les primeres mostres de mossaics A principis dels anys 60, l'Empresa tenia ja consolidada la producció de tubs amb noves màquines de formigó vibro-prensat que li permetien abastar unes produccions molt altes i arribar fins a diàmetres de 120 centímetres. En la fabricació de mosaic es disposava de quatre premses, dues de 20x20 i altres dues de fins a 40x40.

Es en aquest moment quan es pren una decisió important que seria clau pel futur desenvolupament de l'Empresa: Es construeix una fàbrica dedicada a la producció de biguetes de formigó pretensat. Si bé la seva producció era molt petita, 40 metres lineals diaris, aquesta va anar augmentant fins a 80, 120 i finalment 160, quantitat que ja ocupava tot l'espai disponible de fabricació i emmagatzematge.


Fàbrica dedicada a la producció de 40 metres de bigueta diaris


La F-1, amb una capacitat de 360 metres lineals diaris Cinc anys més tard es compraven uns nous terrenys més amplis, amb perspectiva de futur, per construir-hi una nova planta de producció de biguetes pretensades, la F-1, amb una capacitat de 360 metres lineals diaris que s'aniria incrementant fins a 720. En aquells temps s'havia incorporat a l'Empresa un dels fills, el tercer, l'Àngel que ajudaria als pares en les tasques de producció i qui des de llavors i fins al present, s'ocuparia de la Direcció d'aquesta parcel·la. Poc temps desprès, un altre fill, el primer, el Josep Mª acabats els seus estudis d'Aparellador s'incorporava també a l'Empresa en tasques organitzatives i tècniques.

L'any 1969, amb 52 anys de edat, ens deixava la Sra. Mercè Gorné. Tot una vida dedicada al servei de la família i a ajudar a pujar l'empresa familiar. Va marxar just en el moment en que l'Empresa agafava una forta embranzida que la portaria fins allà on ha arribat actualment.

La Fàbrica-2 A principis dels anys 70, es van comprant més terrenys emplaçats prop dels anteriors on es construirà una nova planta de biguetes amb 16 pistes que donen una capacitat de producció diària de 6000 metres lineals, serà l'anomenada F-2. En aquest període es va consolidant l'Empresa que ja pren la denominació de Prefabricats Pujol, s'organitza una oficina tècnica important i es van posant les bases per constituir una formació empresarial que englobi nous sectors en el camp del prefabricat de formigó.

Al 1972 es constitueix una empresa dedicada a l'elaboració de ferralla per a la construcció, amb la denominació de Gercusa.

A mitjans del 75, es comença a fabricar encavallades armades per estructures de coberta i es crea una empresa de muntatges amb el nom de Lecsa.

Muntatge d'una encavallada

Aguiló-Pujol L'any 1977 entra a formar part del Grup una empresa pionera en la tècnica del formigó pretensat: Aguiló, emplaçada a Lleida, amb la que ja s'havia col.laborat. L'any següent s'adquireix una societat de Reus dedicada a la fabricació de blocs de formigó que es denominarà Brugent. Les dues empreses, avui estan dedicades a la distribució de materials de construcció.

Al proper any s'obre a Barcelona una oficina tècnico-comercial amb el nom de Promoció de Prefabricats.

És a principis dels anys 80 quan s'adquireix a Bellpuig una factoria de la competència que amplia el potencial de fabricació de biguetes en 2.000 metres més diaris, passant doncs la capacitat total a 8.000 metres lineals. Aquesta planta fabricava també estructures prefabricades per a granges i petites naus industrials, capítol en el qual s'inicia una nova empresa: Prefabricados Pesados.

Fàbrica 3 Uns anys després, a les instal·lacions de Mollerussa, per aquesta última empresa, es construeix la F-3 destinada a la producció d'elements estructurals per a naus industrials i es van adquirint més terrenys per a futures ampliacions. Es disposa ja de 400.000 m2. de terreny urbanitzat industrial, més de la meitat disponible per a noves ampliacions.

FETRA, fàbrica de biguetes ubicada a Vendrell, entra a formar part del Grup l'any 1984, al temps que es crea una nova empresa que prestarà tots els serveis tècnics, comercials i administratius a les demés del Grup, anomenada Asesoramiento de Empresas de Prefabricados (ASEPSA).

L'any 1985, una altra fàbrica de biguetes ubicada a Tàrrega: Arquimat també s'incorpora al Grup.

Oficines Centrals a Mollerussa

Dos anys més tard, Prefabricados Pesados realitza una gran inversió per incrementar la producció d'edificació industrial i entrar en el negoci del prefabricat per Obra Pública que s'inauguraria dos anys més tard.

És al setembre d'aquest any 1989, poc abans d' acabar aquestes instal·lacions, quan mor el Sr. Miquel Pujol, co-fundador junt amb la seva esposa del Grup, amb l'orgull de veure realitzat un gran somni i saber que la seva tasca tindrà continuïtat perquè ha deixat al front de l'organització dos dels seus fills i un gran equip humà que ha de permetre al Grup superar noves fites.

Exposició de Terratzos a Estepona (Màlaga) A principis del 90, s'adquireix una fàbrica de terratzo i bigueta armada a Estepona (Màlaga) i una altra d' elements de formigó vibrats a Amposta.

L'any 1991 s'obren oficines tècnico-comercials a Madrid i a l'any 1994 s'integra al Grup la instal·lació més gran del país en fabricació de terratzo: Graus, Terratzos i Paviments.

L'any següent i per donar més servei al Grup es crea una companyia de transport, Companyia Logística de Transports Pesats, COLTRAPESA, amb un important nombre de vehicles, adaptats a les necessitats dels productes a transportar.

L'any 1996, es produeixen dues noves adquisicions: Una fàbrica de Biguetes a Vinaròs (Castelló) i una societat participada de grans prefabricats a Solsona: CM Solsonès.

A mitjans de l'any 1997 i amb el nom de Pujol Industrial s'obre una factoria a Maqueda (Toledo), amb façana a la Carretera de Extremadura, dedicada al prefabricat de naus i obra pública, consta de dues grans naus, oficines i d'uns terrenys suficients per a noves ampliacions.

S'hauria de canviar per una amb una bona vista externa

A l'any 1998, es comença a gestar un projecte singular, del qual el Grup se'n sent molt content. És crear un taller de Ferralla que s'anomenarà FERROFET CATALANA, preparat per treballar-hi mestresses de casa en torns de quatre hores de durada. L'any 1999 inaugura les instal·lacions, el President de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol.

FORMILER. Vista aèrea de la fàbrica situada al municipi de Piera Aquest mateix any es posen en marxa dues noves fàbriques per construir-hi llosa alveolar, una a Mollerussa, dins de les instal·lacions pròpies i una altra a Fuenmayor (La Rioja), denominada Prehorvinor. També s'adquireix una factoria de prefabricats vibro-comprimits a Piera (Barcelona) que es denominarà Formiler.

Amb l'objecte d'assegurar-se el subministre de les primeres matèries de fabricació, l'any 2001 s'inicien converses amb l'empresa Àrids Romà per participar en la seva secció de tractaments d'àrids, com a resultat d'aquests contactes es crea una nova empresa participada per les dues que se'n dirà Romà Catalana d'Àrids, amb canteres pròpies.

Terrenys d'aproximadament 120 Ha., al terme de Borges Blanques Arribat aquest punt, i entrant ja la tercera generació familiar a participar en la gestió del Grup, es creu necessari fer un pas important per intentar agrupar vora la seva seu principal de Mollerussa, totes les noves activitats que es vagin generant amb el temps i en aquest àmbit geogràfic. És per això que es compra una gran quantitat de terreny, aproximadament unes 120 Ha., al terme de Borges Blanques, ubicat molt a prop de l'autopista i de la via del tren, amb possibilitats de tenir aquest dins de la pròpia parcel·la, a partir de l'any 2003 es va invertint constantment sobre aquest terrenys i es creen noves seccions tant d'edificació industrial i obra pública com una nova de xalets prefabricats.

Al 2007 s'adquireix una fàbrica de biguetes pretensades existent a Sant Fruitós de Bages amb el nom de EEPSA.

Sobre part dels terrenys de Borges, l'any 2007, dins de l'afany de tenir a l'abast les primeres matèries, es construeix una "molienda" de ciments amb el nom de Ciments Terra Ferma, i el 2008 a pocs quilòmetres de distància del molí, al terme de Arbeca, s'inaugura una nova gravera amb l'empresa Romà Catalana d'Àrids.

Ciments Terraferma

Al gener de l'any 2009, el Grup fa un pas important a l'optar per la internacionalització i adquireix una fàbrica de prefabricats a la ciutat de LEEDS, al Regne Unit. Sembla una bona oportunitat, ja que aquesta fàbrica pertanyia al grup BISON, el més important del seu país en la seva especialitat.

A principis de juny de l'any 2009 es compra una fàbrica de paviments vibro-comprimits a l'empresa UNILAND, situada al terme de Les Borges Blanques, molt aprop del parc empresarial on el Grup està fent les seves ampliacions.

A l'agost d'aquest any, es fusionen PREFABRICATS PUJOL i PREFABRICADOS PESADOS, tota vegada que essent dues grans empreses del grup, habien acabat fent la mateixa activitat. El nom resultant d'aquesta fusió per absorció, serà el de PREFABRICATS PUJOL S.A., ja que aquest està més consolidat i conegut al mercat.

A finals d'any s'adquireixen els actius de l'empresa SPAN-DECK situada a la localitat de El Bruc, que produirà paraments i estructures especials per a grans edificacions.

Al mes de setembre del 2011, es remodela un edifici propietat del grup situat al carrer Pujades nº 305 de Barcelona al districte tecnològic 22@, que servirà d'ensenya de Pujol a la capital catalana i es crea una tenda d'exposició i venda de xalets prefabricats gestionada per l'empresa P.M.P.