El Grup Pujol actua en sis camps de la industrialització i és capdavanter en cadascun d'ells:El Grup disposa de més de trenta empreses dedicades a la fabricació, investigació, assessorament, distribució, logística i muntatge que donen servei a les pròpies empreses i als seus clients.

Obra Industrial

La prefabricació adaptada a les naus industrials no es va imposar fins que es van trobar els mètodes i les màquines apropiades pel transport, l’elevació i el muntatge d'elements de grans volums. Va ser llavors, pel voltant dels anys 1960, quan vàrem crear l’empresa PREFABRICADOS PESADOS, amb la voluntat de ser referent en aquest camp tant en formigó armat com pretensat.


Ens avalen una gran quantitat d’obres, algunes de molt singulars, repartides per tot el territori nacional.Imatges