El Grup Pujol actua en sis camps de la industrialització i és capdavanter en cadascun d'ells:El Grup disposa de més de trenta empreses dedicades a la fabricació, investigació, assessorament, distribució, logística i muntatge que donen servei a les pròpies empreses i als seus clients.

Vivenda

A començaments dels anys 1950, la que avui es coneix com a PREFABRICATS PUJOL, va guanyar un concurs per l'innovador sistema de la tècnica Freysinet aplicat a les biguetes de formigó.


Vam ser un dels primers a Espanya a introduir el pretensat en la construcció de forjats. De llavors ençà, milions de metres de bigueta sorgida d’aquesta tècnica han sortit de les nostres factories. Tants metres que ben bé posats l’un darrera l’altre donarien més de dues vegades la volta al món. Avui continuem éssent els primers en capacitat de producció, en qualitat, en varietat i en servei.Imatges