NOTíCIA

09 maig 18 Els estudiants d’Obres Públiques de la UPC visiten les fàbriques de Mollerussa

Un grup d’alumnes del grau en Enginyeria d’Obres Públiques de l’Escola d’Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) han fet un recorregut per les diferents fàbriques de Pujol de Mollerussa, on han pogut veure el cicle al que se sotmet el prefabricat de formigó des de l’inici fins al final del seu procés de fabricació

Els alumnes d’aquest grau universitari de la UPC aprenen a gestionar projectes i infraestructures d’enginyeria civil com ara ponts o carreteres. A l’assignatura d’Edificació i Prefabricació, el que aprenen són els conceptes teòrics de càlcul dels elements prefabricats i la seva aplicació en els processos de fabricació.

Ara bé, una cosa és la teoria i l’altra la pràctica. La visita a les instal·lacions de Pujol els ha servit per adquirir un coneixement i una experiència pràctica d’allò que han après a classe al llarg del curs i per aproximar-se a l’entorn laboral en el que es desenvoluparan en un futur.

La ruta s’ha iniciat a Ferrofet, on els alumnes han parat atenció a les tasques d’elaboració de la ferralla que porten a terme les treballadores de la fàbrica. Després d’aquesta primera aturada, els joves han seguit la ruta guiats per la resta d’estances de les fàbriques veient com s’elaboren els diferents components prefabricats de les naus industrials, obres públiques o altres edificis singulars.

Finalment, han completat el recorregut veient un trencament de bigueta. Així doncs, han gaudit des de primera fila d’una experiència didàctica i, des de Pujol, pensem que recomanable per qualsevol estudiant del sector de la construcció.