NOTíCIA

22 juny 22 Finalitzada la construcció de l’edifici multiplanta per a Moehs

Pujol ha col·laborat en l’ampliació de les instal·lacions que la companyia té a Castellbisbal (Barcelona).

Moehs, que forma part de la multinacional American Chemical Corporation PMC Global Inc., compta amb una gran tradició i experiència en l’àrea de la fabricació d’ingredients actius per a la indústria farmacèutica internacional.

L’empresa, ubicada a Castellbisbal, va decidir ampliar les seves instal·lacions amb l’objectiu de duplicar la seva capacitat productiva. Així doncs, el projecte, en què Pujol ha participat activament, consistia en replicar la nau existent en un nou edifici multiplanta.

El resultat d’aquesta obra ha estat una construcció amb 6 altures de les quals 5 són de forjats i la sisena es tracta d’una coberta lleugera. Per a poder cobrir els gairebé 24 metres d’altura de l’edifici s’han utilitzat pilars units amb sistema peikko.

Per a l’execució d’aquest projecte, l’equip tècnic de Pujol ha realitzat un estudi minuciós i exhaustiu de les càrregues que havien de suportar els forjats de les diferents plantes. Així doncs, en aquest sentit és important destacar:

  1. Als forjats interiors s’han projectat zones amb lloses especialment ideades per suportar grans reactors de barreja de matèries primeres.
  2. En els diversos forjats del nou edifici ha estat necessari instal·lar jous especials per a deixar espais lliures en cadascuna de les plantes i així connectar-les entre elles per exigències del sistema productiu. Les importants sobrecàrregues que han de suportar els forjats de l’edifici han comportat un càlcul específic per aquests jous.

Els tancaments d’aquest edifici de gairebé 24 metres d’altura s’han realitzat amb dos trams de panells verticals d’uns 12 metres de longitud per tram cobrint el total de la seva superfície.

Finalment, el transport i el mateix muntatge també han estat aspectes rellevants del projecte, ja que al tractar-se d’elements prefabricats d’excepcional longitud i tonatge ha estat necessària la utilització de vehicles i grues especials.

Fotografies