NOTíCIA

27 oct. 21 INKEMA posa en marxa les seves noves instal·lacions

Prefabricats Pujol ha participat en l’ampliació de la nau industrial que l’empresa té a Les Franqueses del Vallès (Barcelona).

Inkema és un referent en oferir solucions integrals a les necessitats de carga i descàrrega de mercaderies mitjançant tancaments industrials. Amb un equip altament qualificat i una experiència de més de 35 anys en el sector s’encarrega de dissenyar, produir, instal·lar i oferir tot tipus de productes: molls de càrrega, taules elevadores, passarel·les, portes Industriales i abrics de molls, entre d’altres.

Prefabricats Pujol ha subministrat els forjats de l’edifici posant especial atenció a la zona de taller on s’ha dissenyat per suportar una sobrecàrrega de 1.000 kg/m2. Per a les jàsseres (“Model Titania”) d’aquesta àrea es van utilitzar bigues que permetin reduir el cantell per aconseguir una alçada útil màxima.

Els tancaments de l’edifici s’han realitzat amb panells llisos. En aquest sentit, s’han utilitzat dos acabats diferents per delimitar les dues àrees principals. Per una banda, la zona d’oficines remarcada per panells prefabricats pintats en color blanc. Mentre que per la resta de la nau s’ha revestit el panell llis amb xapa metàl·lica.

Pel que fa a l’estructura de la coberta, s’ha emprat bigues de cantell variable doble “T” pretesada (“Model I80”) (ja que aquest tipus de producte és perfecte per a les cobertes en doble pendent) amb una longitud de quasi 37 metres. A més cal destacar, que a l’estructura de l’àrea destinada a la càrrega i descàrrega s’ha instal·lat un pont grua de 10 Tn.

Les noves instal·lacions, com a resultat d’aquest projecte de millora i ampliació, tenen una superfície útil de més de 13.000 m2 en una parcel·la de 30.000 m2 que afavorirà un augment notable de les capacitats productives de Inkema.

La nau industrial prefabricada de formigó, que duplica la seva anterior capacitat, s’ubica al Polígon Industrial El Ramassar – Nord a Les Franqueses del Vallès. Aquestes noves instal·lacions ha suposat un gran impuls per la companyia que augmentarà la seva capacitat de producció en una localització estratègica. Les Franqueses del Vallès compta amb accessos directes a l’AP7, la C-17 i es troba només a 20 km de Barcelona.

Fotografies