NOTíCIA

31 oct. 19 Augmenta la demanda de locals comercials prefabricats

Aquest complex d’Uneix Building a Mataró és un exemple del creixement de la construcció de locals comercials prefabricats, una gran opció per aquells clients que busquen una alternativa a la nau industrial

A Pujol som conscients de que no totes les empreses necessiten una gran nau. Tenint en compte que som fabricants i subministradors, ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i donem solucions a tot tipus de projectes, més enllà de les naus industrials i les construccions de gran envergadura.

Els locals comercials prefabricats de formigó són ideals per aquells negocis que es dediquen a una activitat que es pot desenvolupar en un espai més reduït o en un entorn menys industrial. En els darrers anys hem participat en diferents projectes d’aquestes característiques i hem notat un notable ascens en les construccions d’aquest tipus.

En el cas que avui ens ocupa, l’edifici està situat en un complex residencial de nova creació. S’integra perfectament en un paisatge urbà que acull empreses de tot tipus; de fet, un dels primers negocis que s’hi han instal·lat és una llar d’infants.

Pujol s’ha encarregat de l’estructura i els tancaments. Es pot veure com s’han combinat parets horitzontals i verticals i s’hi ha afegit una junta simulada per a que les peces semblin més petites, cosa que fa que, en general, el complex tingui una estètica més delicada.