NOTíCIA

27 nov. 20 El pas d’una estructura metàl·lica a una estructura de formigó

Pujol s’ha encarregat de l’ampliació d’una nau industrial que ha apostat per una estructura prefabricada de formigó enlloc de seguir el format de la seva antiga estructura metàl·lica

Cygyc Biocon és l’empresa de detergents industrials resultant de la fusió de Cygyc i Biocon, dedicades a la fabricació i comercialització de detergents industrials i d’enzims, respectivament.

L’empresa està ubicada a les Franqueses del Vallès (Barcelona) i distribueix a nivell internacional, és per això que han necessitat ampliar la seva nau i ara disposen d’unes instal·lacions de 10.000 m² entre oficines, plantes de producció, laboratoris i magatzem logístic.

Pujol s’ha encarregat de la darrera ampliació de la nau industrial, en la qual es va apostar per una nova estructura prefabricada de formigó enlloc de continuar amb estructura metàl·lica.

Respecte les estructures metàl·liques, el formigó presenta una gran adaptació, ductilitat i resistència al foc. Un altre avantatge és que necessita un manteniment mínim, el que a mig termini el converteix en un material d’una altíssima durabilitat, ja que amb el pas dels anys manté les seves propietats intactes.