NOTíCIA

12 juny 24 Nova Plataforma Logística a Sant Feliu de Buixalleu (Girona)

Pujol ha fabricat i subministrat el prefabricat de formigó utilitzat en la construcció d’aquesta nova nau logística. 

A Sant Feliu de Buixalleu, Girona, s’ha emplaçat una nova plataforma logística que destaca per la seva sostenibilitat i eficiència energètica. Ubicada estratègicament al costat de l’autopista AP7 i l’autovia C35, la instal·lació proporciona una connectivitat excel·lent amb les ciutats de Girona i Barcelona.

La plataforma, que s’ubica en una parcel·la de 23.500 metres quadrats, inclou una nau logística de 15.900 metres quadrats amb 20 molls de càrrega per a camions i oficines de 600 metres quadrats.

Una de les claus de l’eficiència d’aquesta nova nau és l’ús de peces prefabricades de formigó subministrades per Pujol. Així doncs, en aquesta ocasió, l’empresa ha proveït els tancaments de l’edifici que s’han realitzat amb parets de 20 cm i juntes simulades, aquest tipus d’acabat contribueix que els panells de formigó presentin una aparença més estreta i lleugera.

Un altre aspecte destacable sobre els tancaments són les obertures de 30 cm d’altura distribuïdes de forma aleatòria en els panells de formigó, proporcionant així una entrada de llum natural i una imatge més actual a l’edifici.

Pujol també ha subministrat les parets alveolars utilitzades per a la divisió interior de la nau principal en sis zones independents. Aquest tipus de paret es caracteritza per la seva lleugeresa i resistència, factors claus per a grans construccions com aquesta plataforma logística.

La nau disposa d’una zona d’oficines de tres plantes. Els forjats d’aquesta àrea s’han realitzat amb bigues Thalassa que permeten la reducció del cantell amb una alçada útil màxima i que són perfectes per a recolzar les plaques alveolars. També cal mencionar que les escales prefabricades, incloent-hi les parets estructurals i les lloses han estat subministrades per Pujol.

Finalment, pel que fa a la coberta s’han emprat jàsseres de cantell constant de 28 metres de longitud, dels tipus Venus i Minerva, i biguetes de 300 R, proporcionant una major resistència i durabilitat.