PLAQUES TT PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

La placa TT és un element per a forjats complementari a les plaques alveolars. Pot col·locar-se amb i sense capa de compressió. Respecte a la placa alveolar, necessita de més alçària de forjat, ja que tota la resistència de la peça es confereix a dos nervis. Té un menor pes propi del forjat i una longitud de fabricació major que la placa de forjat alveolar.

En obres en les que no és fonamental la reducció del cantell total, permet adoptar una solució estètica diferent als forjats plans que s'adapta perfectament a obres singulars (bodegues, gimnasos, teatres, locals públics...).

Fabriquem plaques TT amb cantells de 32, 52, 72 i 94 centímetres, amplades d'aproximadament 250 centímetres i llums totals de fins 24 metres.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PLAQUES TT PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 40 i 50 centímetres.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana per a edificació industrial són sistemes de tancament de formigó armat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades, en funció de les llums i càrregues requerides. Les classificarem en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' i bigues en forma de 'T' invertida.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

 • Plaques TT

  Plaques TT

  La placa TT és un element per a forjats complementari a les plaques alveolars. Pot col·locar-se amb i sense capa de compressió. Respecte a la placa alveolar, necessita de més alçària de forjat, ja que tota la resistència de la peça es confereix a dos nervis.

 • Lloses escala

  Lloses escala

  L'ús de lloses escala prefabricades permet un important estalvi en temps d'execució i una reducció considerable de la mà d'obra i els seus costos associats.

 • Mòduls 3D

  Mòduls 3D

  Els mòduls tridimensionals serveixen com base per al càlcul estructural dels edificis multiplanta. Tenen una rigidesa i inèrcia superior respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues.

 • Grades i portagrades

  Grades i portagrades

  Les grades i portagrades són elements prefabricats que conformen les graderies dels diversos espais d'equipaments.