NOTíCIA

14 maig 18 Pujol i la granja de vedells “de premi” de Montgai

Una granja de Montgai, a la comarca de La Noguera, ha obtingut el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. Pujol, basant-se en la utilització del formigó, ha proposat algunes millores que l’han convertit en un espai eficient, més net i més còmode. Un abans i un després en la construcció de granges

Agropecuaria Montgai, també coneguda com Agromont, és una empresa agrícola-ramadera que fa més de 40 anys que es dedica a l’explotació bovina, principalment a l’engreix de vedells.

En les noves instal·lacions s’hi troben tres naus o granges de boví d’uns 2.000m² i un magatzem agrícola o pallera de 900m². És a dir que, en total, la superfície coberta és d’uns 3.000m².

Amb la segona generació a càrrec de l’empresa s’han tingut en compte una sèrie de millores i innovacions que, fins i tot, els han fet mereixedors del Premi PITA a la Innovació Tecnològica Agroalimentària.

La particularitat d’aquesta granja és que s’ha optimitzat la eficiència i s’han tingut en compte una sèrie de millores amb l’objectiu que els animals estiguin en les millors condicions possibles i que, alhora, les tasques diàries dels treballadors resultin més fàcils i més netes, ja que quan plou el terra no es converteix en fang i, en general, treballar sobre aquest terreny resulta menys incòmode.

Les naus estan formades per robustes parets prefabricades de formigó encaixades. A l’interior de la nau, un conjunt de tanques separen els animals i permeten fer els corrals més grans o més petits segons es desitgi. Al sostre, una jàssera suporta una coberta d’agropanell que confereix un gran aïllament tèrmic.

Cada nau també consta de dues sitges en tàndem de fibra de vidre, un material que manté les característiques organolèptiques del pinso i que evita la formació de micotoxines i que aquest s’escalfi.

A l’exterior, com a complements, en una banda hi ha un passadís de maneig i, a l’altra, un voladís que protegeix la palla i el pinso dels vedells perquè no se’ls faci malbé el menjar i estiguin també a cobert mentre mengen en les seves innovadores i premiades menjadores que redueixen el malbaratament del pinso.