NOTíCIA

05 febr. 18 Pujol intervé en la construcció del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà

Pujol ha participat en la construcció les cinc naus prefabricades de formigó de la nova planta del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, situat a Pedret i Marzà

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, la funció d’aquesta nova planta és tractar els residus municipals que no es recullen de manera selectiva per tal d’allargar la vida útil de l’abocador i reduir al màxim el seu impacte ecològic.

El Centre de Tractament de Residus (CTR) disposa d’una capacitat de tractament anual de 60.000 tones de materials que no es poden reciclar i 10.000 tones de restes orgàniques. S’hi duen a terme les diferents fases del procés de tractament de matèria orgànica per produir compost d’aplicació agrícola que, posteriorment, es reciclarà.

Encarregada per l’Agència de Residus de Catalunya i projectada i explotada per una UTE integrada per GBI Serveis SAU i Foment de Construccions i Contractes, l’obra total de Pujol ocupa una superfície de 14.000 m².

Cadascuna de les naus prefabricades de formigó acull una fase diferenciada del procés. A la primera hi té lloc la recepció de matèries, en la segona la separació de la matèria orgànica de la de rebuig, en la tercera es produeix l’estabilització de la matèria orgànica en túnels de compostatge, en la quarta s’extreuen les impureses i, finalment, en la cinquena es fa el premsat del material de rebuig per portar-lo al dipòsit.