PRIBATUTASUN POLITIKA

PREFABRICATS PUJOL, S.A.U.k erabiltzaileen eta bezeroen datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruzko politikaren berri ematen die webguneko erabiltzaileei.

Eta uneoro bermatzen du informazioaren gizartearen datu eta zerbitzuak babesteko araudian ezarritako betebeharrak osorik eta osorik beteko direla: 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (DPBEDBLO) eta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legea (LSSICE).

 TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

PREFABRICATS PUJOL, S.A.U.
I.F.Z.: A25015140
Lleidako Merkataritza Erregistroan erregistratua, 112 folioan, 85. ale orokorrean, 57 liburuan, a89 orrian

PUJOL ELEMENTS, S.A.
I.F.Z.: A43013309
Lleidako Merkataritza Erregistroan erregistratua, 203 folioan, 1157. ale orokorrean liburuan, L-22977 orrian

Helbidea: Miralcamp Errepidea, Km.1, 25230 Mollerussa (Lleida)
Telefono zk.: 973 60 11 00
Helbide elektronikoa: lopd@prefabricadospujol.com

Beste modu batean esanda, PREFABRICATS PUJOL, S.A.U. eta PUJOL ELEMENTS, S.A., Tratamenduaren Erantzunkideak gara. Horrek esan nahi du zure datuak tratatzea eta babestea elkarrekin arautu eta haien erantzukizuna partekatzen dugula. 

DATUEN TRATAMENDUAREN XEDEA

Erabiltzaileak emandako datuak ondoren aipatzen diren helburuetarako erabiltzen dira:

Tratamenduaren xedea Tratamenduaren oinarri juridikoa
Kontsultak kudeatzea edo webgunean erabil daitekeen harremanetarako bideen bitartez egindako eskaera oro kudeatzeko. Sozietatearen interes legitimoa webgunearen bidez informazio-eskaerei erantzuteko.

Datuak web formularioen bidez jasotzeko unean espresuki emandako baimena.

Newsletterrak, merkataritza komunikazioak eta sustapenak bidaltzeko. Datuak web formularioen bidez jasotzeko unean espresuki emandako baimena.
Langileak hautatzeko prozesua eta enplegurako hautagai gisa duten harremana kudeatzea. Datuak web formularioen bidez jasotzeko unean espresuki emandako baimena.
Erabiltzaile gisa zure erregistroa sortzea. Datuak web formularioen bidez jasotzeko unean espresuki emandako baimena
Intzidentziak kudeatzeko eta webgunearen mantentze-lanetarako Sozietatearen interes legitimoa.

DATUAK GORDETZEKO EPEA

Tratamenduaren xedea Gordetzeko epea
Kontsultak kudeatzea edo webgunean erabil daitekeen harremanetarako bideen bitartez egindako eskaera oro kudeatzeko. Zure eskaera edo eskaerari erantzuteko behar den denboran tratatuko ditugu zure datuak.
Newsletterrak, merkataritza komunikazioak eta sustapenak bidaltzeko. Baja ematen duzunera arte tratatuko ditugu zure datuak.
Langileak hautatzeko prozesua eta enplegurako hautagai gisa duten harremana kudeatzea. Zure datuak gehienez 24 hilabetez tratatuko ditugu.
Erabiltzaile gisa zure erregistroa sortzea. Erabiltzaile erregistratua zaren bitartean tratatuko ditugu zure datuak (hau da, baja ematea erabakitzen duzun arte).
Intzidentziak kudeatzeko eta webgunearen mantentze-lanetarako Aplikatu beharreko legezko preskripzio-epeak betetzeko behar den denboran tratatuko ditugu zure datuak.

DATUEN HARTZAILEAK

Pribatutasun-politika honetan adierazitako helburuak betetzeko, beharrezkoa da zure datu pertsonaletara sartzea eskaintzen dizkizugun zerbitzuetan laguntza ematen diguten hirugarrenei (Tratamendu-arduradunak).

Tratamendu-arduradunek, kontratu bat egiteko edo arduradunari zerbitzu bat emateko, beren jarraibideak bete behar dituzte eta segurtasun-maila berak ziurtatu.

LANGILEAK HAUTATZEKO PROZESUAK

“Bidali zure CV” formularioaren bitartez emandako datuak ASEPSA PUJOL, S.A.U.-k tratatuko ditu, tratamendu-erantzukizunkide gisa. Horrek esan nahi du zure datuak elkarrekin tratatu eta babestuko ditugula.

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK

Honako eskubideak ditu erabiltzaileak:

  • Tratatzen ari diren datu pertsonaletarako sarbidea eskatzea eta informazio hori idatziz jasotzea, eskatutako baliabidearen bidez.
  • Datu pertsonal zehaztugabeak zuzentzeko eskatzea edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzea, besteak beste, datuak bildu ziren helbururako beharrezkoak ez direnean.
  • Zure datuen tratamendua mugatzea eskatzea.
  • Zure datu pertsonalen tratamenduari aurka egitea, hala dagokionean; kasu horretan, zure datuak tratatzeari utziko zaio, legezko arrazoiak daudenean izan ezik.
  • Datu pertsonalak eramateko eskubidea, tratamendua adostasun batean oinarritzen denean eta bide automatizatuak erabiltzen direnean. Datuak era egituratuan, erabilera komunean eta irakurketa mekanikoan emango dira.
  • Nahi duenean, emandako baimena kentzea.
  • Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamatzeko eskubidea.

Erabiltzaileak aurrez adierazitako eskubideak erabili ahal izango ditu arduradunaren posta elektroniko edo posta helbidera, bere NANaren edo agiri baliokidearen kopia eskaneatu batekin bere nortasuna egiaztatuz eta erabili nahi duen eskubidea zehaztuz.

DATUEN JATORRIA

Datu pertsonalak interesatuak berak emango ditu, bere borondate hutsez.  Erabiltzaileari aurkezten zaizkion erregistro-prozesuetan edo formulario elektronikoetan formulatu daitezkeen datu edo galdera jakin batzuk ez emateak zerbitzu jakin batzuetara sartzeko ezintasuna eragin dezake, zerbitzu horiek emateko ezinbestekoa baita izaera pertsonaleko datuak edukitzea. Kasu horretan, arduradunak zerbitzuaren funtzionamendurako datu pertsonalak nahitaez eta/edo nahitaez eman behar direla jakinaraziko du.

Arduradunak bere datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatzen du eta horien segurtasuna bermatzen du, eta beharrezkoak diren neurriak hartzen ditu datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko.

ERABILTZAILEAK EMANDAKO INFORMAZIOA

18 urtetik beherakoek ezin dituzte bere datu pertsonalak eman haien gurasoen eta/edo legezko tutoreen aldez aurreko baimenik gabe.

Erabiltzaileek, beren datuak harremanetarako formularioetan sartuz edo deskarga-formularioetan aurkeztuta, berariaz eta askatasunez eta zalantzarik gabe onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla arduradunak egindako eskaerari erantzuteko, eta borondatezkoa da gainerako eremuetan datuak sartzea.

Erabiltzaileak bermatzen du emandako datuak egiazkoak direla, eta haietan aldaketaren bat badago jakinarazteko ardura izango du.

Webgunearen bitartez emandako datu guztiak beharrezkoak dira Erabiltzaileari zerbitzu hobezina emateko. Datu horiek emango ez balira, ez da bermatzen Arduradunak emandako informazioa eta zerbitzuak erabiltzailearen beharrei guztiz egokitzen zaienik.

 SEGURTASUN-NEURRIAK

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dauden araudietan xedatutakoaren arabera, Arduraduna DBEO eta DPBEDBLO araudietako xedapen guztiak betetzen ari da, bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko. Datu horiek legez, leialtasunez eta gardentasunez tratatzen dira interesdunarekin lotuta, eta egokiak, egokiak eta tratamenduaren helburuei dagokienez beharrezkoa denera mugatuta daude.

Arduradunak bermatzen du DBAOk eta DPBEDBLOk ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta antolaketa-politika egokiak ezarri dituela, erabiltzaileen eskubideak eta askatasunak babesteko, eta informazio egokia jakinarazi die, haiek erabili ahal izateko.

 SEGURTASUN-ARRAKALAK

Arduradunak webgune hau erabiltzen duen datu-baseari eragiten dion edozein segurtasun-arrakalaren berri emango die, edo hirugarrenen edozein zerbitzuri, pertsona guztiei eta pertsona bakoitzari, eragin ahal izan zaien datuei eta agintariei, arraila detektatu eta 72 orduko epean.

LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Webgunea eta Edukiak bidegabe erabiltzeagatik beharrezkotzat jotzen dituen ekintza zibil edo penalak aurkezteko eskubidea erreserbatzen du.

Erabiltzailearen eta arduradunaren arteko harremana Espainiako lurraldean indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudiaren araberakoa izango da. Interpretazioari eta/edo aplikazioari buruzko eztabaidaren bat sortzen bada, aldeek jurisdikzio arruntaren pean jarriko dituzte beren gatazkak, eta zuzenbidearen arabera dagozkion epaile eta auzitegien mende jarriko dituzte.