CANAL ÈTIC

El Canal Ètic és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i mitjançant un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars.

Si així ho desitja la comunicació, pot ser anònima.

Aquest canal permet enviar qualsevol dubte o consulta en matèria d’ètica i compliment.

Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligentment, rigorosament i confidencialment.

En tots els casos s’aplicarà un protocol definit de manera detallada i basat en les millors pràctiques, amb l’objectiu de donar resposta i tractament ordenat.