TANCAMENTS PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Els panells prefabricats de façana per a edificació industrial són sistemes de tancament de formigó armat. No tenen una funció estructural pròpia, ja que van subjectes als elements estructurals.

En comparació als tancaments tradicionals in situ, el seu sistema de fabricació està altament industrialitzat i permet aconseguir uns acabats uniformes i de gran qualitat, aportant una major rapidesa en l'execució de l'obra.

Les grans possibilitats de combinació dels diferents tipus de panells ens permeten dissenyar qualsevol projecte, independentment de la seva complexitat. Es poden col·locar en disposició vertical i horitzontal i permeten realitzar cavitats de diferents formes i dimensions, segons les necessitats pròpies de cada obra.

 ESPESSOR (cm)AMPLADA (m)LONGITUD (m)
PANELL DE MOTLLE123.20*Fins 7.50
(*) Es poden fabricar també amb amplades especials

INFORMACIÓ TÈCNICA DE TANCAMENTS PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 40 i 50 centímetres.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana per a edificació industrial són sistemes de tancament de formigó armat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades, en funció de les llums i càrregues requerides. Les classificarem en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' i bigues en forma de 'T' invertida.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

 • Lloses escala

  Lloses escala

  L'ús de lloses escala prefabricades permet un important estalvi en temps d'execució i una reducció considerable de la mà d'obra i els seus costos associats.

 • Mòduls 3D

  Mòduls 3D

  Els mòduls tridimensionals serveixen com base per al càlcul estructural dels edificis multiplanta. Tenen una rigidesa i inèrcia superior respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues.

 • Grades i portagrades

  Grades i portagrades

  Les grades i portagrades són elements prefabricats que conformen les graderies dels diversos espais d'equipaments.