PLAQUES ALVEOLARS PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats que requereixin una gran rapidesa en la seva execució. La seva utilització permet forjats amb o sense capa de compressió, en funció de les necessitats de cada obra.

L'acabat de les plaques a la seva cara vista és òptima, doncs la fabricació es realitza en pistes metàl·liques amb cantells bisellats específics per a aquest producte.

Fabriquem plaques alveolars de forma ortogonal i amb talls esviats amb cantells de 20, 25 i 30 centímetres, un ample de 120 centímetres de forma estàndard i llums de fins a 13,50 metres. Així mateix, es poden realitzar amples de 30, 45, 60 i 75 centímetres per a extrems de modulació. Sota comanda podem considerar qualsevol altre cantell i ample.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PLAQUES ALVEOLARS PER A EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 40 i 50 centímetres.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana per a edificació industrial són sistemes de tancament de formigó armat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades, en funció de les llums i càrregues requerides. Les classificarem en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' i bigues en forma de 'T' invertida.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

 • Lloses escala

  Lloses escala

  L'ús de lloses escala prefabricades permet un important estalvi en temps d'execució i una reducció considerable de la mà d'obra i els seus costos associats.

 • Mòduls 3D

  Mòduls 3D

  Els mòduls tridimensionals serveixen com base per al càlcul estructural dels edificis multiplanta. Tenen una rigidesa i inèrcia superior respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues.

 • Grades i portagrades

  Grades i portagrades

  Les grades i portagrades són elements prefabricats que conformen les graderies dels diversos espais d'equipaments.