PLAQUES ALVEOLARS PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixen una gran rapidesa en la seva execució. La seva utilització permet forjats amb o sense capa de compressió, en funció de les necessitats de cada obra.

L'acabat de les plaques a la seva cara vista és òptim, doncs la fabricació es realitza en pistes metàl·liques amb cantells bisellats específics per a aquest producte.

Fabriquem plaques alveolars de forma ortogonal i amb talls esviats amb cantells de 20, 25, 30, 40 i 50 centímetres, un ample de 120 centímetres de forma estàndard i llums de fins a 18 metres. Així mateix, es poden realitzar amples de 30, 45, 60 i 75 centímetres per a extrems de modulació. Sota comanda podem considerar qualsevol altre cantell i ample.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PLAQUES ALVEOLARS PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ I FORJATS

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden ser semirresistents o autorresistents.

 • Revoltons

  Revoltons

  Els revoltons són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre biguetes.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixen una gran rapidesa en la seva execució.