INTERIORS PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

A Pujol hem desenvolupat slats i complements prefabricats de formigó per a explotacions i granges porcines d'engreix.

Disposem d'una gran varietat de productes: reixes, jàsseres, separadors i frontals. Complint amb la normativa de benestar animal, els nostres productes estan pensats per millorar l'estada dels porcs, augmentant alhora la productivitat de les granges.

Tens dubtes? A Pujol ens adaptem a les necessitats dels nostres clients per oferir-los la millor solució.

 1. REIXES D'ENGREIX: Reixes prefabricades de formigó per al terra de corrals. Disposem de dos models: de petjada ampla i de petjada estreta.
 2. JÀSSERES PER REIXES D’ENGREIX: Jàsseres prefabricades de formigó per al suport dels slats.
 3. SEPARADORS: Separadors prefabricats de formigó per a corrals. Disposem de dos models: cec i ventilat (ambdós amb opció de pendent i forat de neteja).
 4. FRONTALS: Frontals prefabricats de formigó per a corrals. Disposem del model frontal ventilat.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE INTERIORS PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 50 centímetres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers, que serveixen com a suport del material de cobriment de les naus agrícoles i ramaderes.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Interiors

  Interiors

  Disposem d'una gran varietat de productes: reixes, jàsseres, separadors i frontals complint amb la normativa de benestar animal.

 • Pals ‘palmeta’

  Pals ‘palmeta’

  Els pals palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Pals per a xarxa anti-pedra

  Pals per a xarxa anti-pedra

  Els pals per malla anti-pedra són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Murs separadors

  Murs separadors

  És un tipus de mur que es fabrica fina a una altura màxima de 3,50 metres i que no precisa sabata formigonada a l'obra.