EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA SOLUCIONS EN FORMIGÓ PER A PECES ARQUITECTÒNIQUES

La nostra dilatada experiència en les tècniques del formigó pretensat i armat, l’elevada capacitat de producció de qualsevol peça en prefabricat, l’ús de tecnologia puntera, els recursos logístics i la professionalitat dels equips tècnics, ens situen al capdavant de l’edificació orientada a:

 1. Equipaments com aparcaments multiplanta, col·legis, centres de salut, poliesportius...
 2. Construccions d'usos singulars i obres emblemàtiques: estadis, cellers, auditoris...

Els projectes d’aquest tipus en els que Pujol ha intervingut, juntament amb tècnics de gran solvència i prestigi, són la mostra de la varietat de solucions en formigó que pot oferir en aquesta línia de l’edificació. Dia a dia assolim nous reptes i ens actualitzem tant qualitativament com tècnicament.

ELEMENTS EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 40 i 50 centímetres.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana per a edificació industrial són sistemes de tancament de formigó armat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Jàsseres per a forjat

  Jàsseres per a forjat

  Es fabriquen armades i pretensades, en funció de les llums i càrregues requerides. Les classificarem en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de 'L' i bigues en forma de 'T' invertida.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

 • Lloses escala

  Lloses escala

  L'ús de lloses escala prefabricades permet un important estalvi en temps d'execució i una reducció considerable de la mà d'obra i els seus costos associats.

 • Mòduls 3D

  Mòduls 3D

  Els mòduls tridimensionals serveixen com base per al càlcul estructural dels edificis multiplanta. Tenen una rigidesa i inèrcia superior respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues.

NOTÍCIES RELACIONADES AMB EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

INFORMACIÓ TÈCNICA DE EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites.

  Registra't