NOTíCIA

25 maig 22 Nou edifici sociocultural pels veïns d’Alcossebre

La construcció d’aquest immoble de dues plantes i un soterrani, que compta amb una superfície de 1.200 metres quadrats, acollirà diverses activitats i actes de tipus sociocultural.

Pujol s’ha encarregat de fabricar i subministrar els forjats de les diferents plantes i de la coberta. Així doncs, pel forjat del soterrani s’han utilitzat plaques alveolars recolzades en un mur “in situ” i pel de la planta baixa també s’ha construït usant plaques alveolars, a més de jàsseres (tipus Icària) i bigues rectangulars de 20 metres de longitud, aconseguint així cobrir una zona de 350 metres quadrats aproximadament.

Seguint la mateixa línia constructiva, el forjat de la coberta s’ha edificat amb 3 jàsseres de 20 metres de llarg i plaques alveolars, donant com a resultat dos àrees: una de 140 metres quadrats i l’altre de 380 metres quadrats.

Entre aquestes dues zones s’hi localitza una sobrecoberta més elevada que cimeja sobre la resta. Aquest espai de dues aigües i amb un pendent del 10% s’ha realitzat emprant peraltades I40 (de 20 metres) amb biguetes de 300 i panell sandvitx per aconseguir una coberta més lleugera.

Finalment, també cal afegir que Pujol ha proveït els tancaments de l’edifici que, justament, és l’aspecte més característic, ja que s’han utilitzat panells de diferents gruixos. El panell superior té un gruix de 24 cm, el situat al mig és de 20 cm i l’inferior compta amb 16 cm oferint una aparença esgraonada i una imatge més lleugera i actual.

Fotografies