MURS / ESTREPS PER A OBRA PÚBLICA

Són elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

En el cas dels murs de contenció, l'element ha de resistir pressions laterals o empentes produïdes per les terres. En el cas dels estreps, també han de resistir els esforços verticals i horitzontals transmesos per les bigues pont que hi recolzen a sobre.

Es poden fabricar fins als 12 metres d'alçada en el cas de murs, i fins als 9 metres d'alçada en el cas dels estreps.

El fet d'executar aquest tipus d'estructures amb prefabricat assegura diversos avantatges: una gran velocitat d'execució, reducció de costos en materials, control de qualitat de cada element, etc.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE MURS / ESTREPS PER A OBRA PÚBLICA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' OBRA PÚBLICA

  • Murs / Estreps

    Murs / Estreps

    Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

  • Doveles

    Doveles

    Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.