TANCAMENTS PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat. No tenen una funció estructural pròpia, ja que van subjectes als elements estructurals.

En comparació als tancaments tradicionals in situ, el seu sistema de fabricació està altament industrialitzat i permet aconseguir uns acabats uniformes i de gran qualitat, aportant una major rapidesa en l'execució de l'obra. Existeixen dos tipus d'acabament dels panells: formigó llis o àrid vist.

Les grans possibilitats de combinació dels diferents tipus de panells ens permeten dissenyar qualsevol projecte, independentment de la seva complexitat. Es poden col·locar en disposició vertical i horitzontal i permeten realitzar cavitats de diferents formes i dimensions, segons les necessitats pròpies de cada obra.

Els panells dels que disposem estan dividits en dos grups: els que fabriquem en motlle de 16 o 20 centímetres (totalment massissos, alleugerits o tipus sandvitx) i els que fabriquem en pista contínua (panells alveolars) de 15 i 20 centímetres.

També es poden realitzar parets per "fosses de granja" de 16 i 24 centímetres.

 GRUIXAMPLADA MÀXIMALONGITUD
PANELL DE MOTLLE16 cm3.50 m*Fins 8 m
16 cm fossa1.50 m*Fins 8 m
20 cm3.50 m*Fins 10 m
24 cm fossa1.50 m*Fins 8 m
PANELL ALVEOLAR15 cm1.2 mFins 8.5 m
20 cm1.2 mFins 12 m
(*) Es poden fabricar també amb amplades especials

INFORMACIÓ TÈCNICA DE TANCAMENTS PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 50 centímetres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers, que serveixen com a suport del material de cobriment de les naus agrícoles i ramaderes.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Interiors

  Interiors

  Disposem d'una gran varietat de productes: reixes, jàsseres, separadors i frontals complint amb la normativa de benestar animal.

 • Pals ‘palmeta’

  Pals ‘palmeta’

  Els pals palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Pals per a xarxa anti-pedra

  Pals per a xarxa anti-pedra

  Els pals per malla anti-pedra són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Murs separadors

  Murs separadors

  És un tipus de mur que es fabrica fina a una altura màxima de 3,50 metres i que no precisa sabata formigonada a l'obra.