BIGUETES PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden treballar com a:

 1. Semi resistents: Necessiten de la col·laboració de la capa de compressió per a formar un forjat acabat, pel que és necessari l'apuntalament del mateix durant el procés d'omplida i enduriment del formigó vessat in situ. Així mateix, necessitaran d'armadures negatives en funció de les característiques de càlcul. Es fabriquen biguetes d'11 i 15 centímetres de cantell per a altures de forjat finalitzat de fins a 38 centímetres.
 2. Auto resistents: A diferència del forjat anterior, aquest es caracteritza per no precisar apuntalament en la majoria dels casos durant les fases d'omplida i enduriment de la capa de compressió, essent ideal per a forjats sanitaris amb una alçària lliure reduïda. Tanmateix necessitaran d'armadures negatives en funció de les característiques de càlcul. Es fabriquen biguetes de 18 i 22 centímetres de cantell per a altures de forjat finalitzat de fins a 38 centímetres.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE BIGUETES PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ I FORJATS

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden ser semirresistents o autorresistents.

 • Revoltons

  Revoltons

  Els revoltons són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre biguetes.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixen una gran rapidesa en la seva execució.