FERRALLA FERRALLA EN FEMENÍ

Ferralla (n): Conjunt de barres de ferro que formen l'esquelet d'una peça de formigó armat o pretensat i que resten submergides dins la massa de formigó.

La ferralla és un dels elements essencials de les estructures prefabricades de formigó. Per tant, com a experts en formigó, també som experts en aquest producte. Treballem amb ferro/acer de màxima qualitat que convertim en productes finals, responent a qualsevol expectativa de construcció amb eficiència i garantia.

El nostre taller Ferrofet és un dels més grans de Catalunya. Té una capacitat de producció de 15.000 tones anuals.

Tots els seus productes finals són fruit d’aplicar la nostra basta experiència tant en el càlcul, com en el disseny com en el procés d’elaboració (tallat, format, lligat i soldadura) de qualsevol armadura, independentment del seu ús i de la fase de la construcció en la que es trobi.

ELEMENTS FERRALLA

 • Acer corrugat en barra i en rotlle

  Acer corrugat en barra i en rotlle

 • Tall a mida i doblat

  Tall a mida i doblat

 • Malla electrosoldada

  Malla electrosoldada

 • Armadura de cèrcol

  Armadura de cèrcol

 • Estreps

  Estreps

 • Armadures muntades al taller

  Armadures muntades al taller

 • Armadures muntades a l’obra

  Armadures muntades a l’obra

INFORMACIÓ TÈCNICA DE FERRALLA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites.

  Registra't