REVOLTONS PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

Els revoltons són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre bigueta i bigueta. Es fabriquen per a intereixos de 60 i 70 centímetres i cantells de fins 30 centímetres, en funció de les característiques tècniques de cada forjat. Poden ser de diferents materials:

 1. Formigó: Al ser del mateix material que la bigueta, li confereix al forjat un monolitisme idoni per al comportament mecànic del mateix. A més, a causa de la seva massa, és un aïllament acústic òptim.
 2. Ceràmica: En comparació amb l'anterior, aquest revoltó disminueix el pes propi del forjat, conferint un aïllament tèrmic i acústic característics dels elements fabricats amb materials ceràmics.
 3. Poliestirè expandit (porexpan): Permet reduir considerablement el pes propi del forjat gràcies a la lleugeresa que l'esmentat material li confereix. Alhora, també millora l’aïllament.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE REVOLTONS PER A EDIFICACIÓ I FORJATS

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' EDIFICACIÓ I FORJATS

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden ser semirresistents o autorresistents.

 • Revoltons

  Revoltons

  Els revoltons són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre biguetes.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixen una gran rapidesa en la seva execució.