BIGUES TAULER TL PER A OBRA PÚBLICA

Són peces destinades a formar part de l'estructura d'un pont-llosa. Les llums poden arribar fins als 15,50 metres i els gruixos totals de biga i llosa fins als 70 centímetres.

Amb la finalitat de resoldre la flexió transversal del tauler i d'aconseguir el seu monolitisme, aquestes bigues, disposades cada 67 centímetres, es connecten entre sí mitjançant unes armadures col·locades en obra.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE BIGUES TAULER TL PER A OBRA PÚBLICA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' OBRA PÚBLICA

  • Murs / Estreps

    Murs / Estreps

    Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

  • Doveles

    Doveles

    Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.