DOVELES PER A OBRA PÚBLICA

Les doveles són elements prefabricats de formigó armat que es cargolen entre si formant un arc o anell cilíndric. La construcció d'un túnel amb revestiment per anells prefabricats permet el traçat de corbes, tant en planta com en alçat. Això és a causa de que els anells són troncs de cons, així que col·locant les cares convergents contigües s'aconsegueix obtenir una alineació corba.

El fet que cada projecte requereixi d'especificacions diferents en quant a geometries precises i materials, fa que el prefabricat sigui la millor opció per al desenvolupament d'aquest tipus d'element constructiu, ja que s'aconsegueix realitzar sense desviacions.

Disposem de les instal·lacions suficients per a realitzar qualsevol projecte especial, independentment de la seva magnitud.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE DOVELES PER A OBRA PÚBLICA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' OBRA PÚBLICA

  • Murs / Estreps

    Murs / Estreps

    Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

  • Doveles

    Doveles

    Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.