BIGUES DE CANTELL VARIABLE PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides. Les geometries vindran determinades per les longituds a cobrir i càrregues a suportar, així que podran ser en forma de ‘T’ o bé de doble ‘T’. Les pendents poden ser al 25%, al 12% i al 10%.

BIGUES DE PENDENT AL 25%

 1. STYL: Peça de formigó armat de secció en ‘T’ amb pendent superior del 25% i inferior del 18% utilitzada com biga principal en estructures de coberta. Per la seva particular morfologia, està indicada per a naus que requereixin d'un volum i espai interior addicionals. Separacions entre peces de fins a 7,50 metres i llums màximes de 16,80 metres.
 2. PÒRTIC JUMBO: Element de formigó armat de secció rectangular en el pilar i en ‘T’ en la coberta amb pendent del 25%. Aquesta peça està especialment indicada per a cobrir les necessitats estructurals en explotacions ramaderes, associada a les corretges de coberta. Es pot arribar a una amplària de crugies de 7,50 metres i llums màximes del pòrtic de fins a 22 metres.
 3. PÒRTIC 4 PECES: Estructura de pòrtic de formigó armat format per quatre peces, dos pilars de forma rectangular i dos jàsseres que requereixen unes llums interiors més grans. Es pot arribar a amplàries de crugies de fins a 7 metres i llums màximes interios de 27,50 metres.

BIGUES DE PENDENT AL 10-12%

 1. TAUVER: Peça de formigó armat de secció en ‘T’ amb pendent del 12% utilitzada com a biga principal en estructures de coberta. Indicada per a naus amb separacions entre peces de fins 7,50 metres i càrregues lleugeres. Llums de fins 16 metres.
 2. DOVER: Peça de formigó armat de secció en ‘T’ amb pendent del 12% utilitzada com a biga principal en estructures de coberta. Indicada per a naus amb separacions entre peces de fins 12,50 metres. Llums de fins 17 metres.
 3. PERALTADA: Peça de geometria doble ‘T’ fabricada amb formigó armat o pretensat. Ideal per a estructures de coberta en doble pendent. De gran esveltesa i possibilitats estructurals que ens permet cobrir llums de fins 45 metres. En funció de les càrregues requerides i les longituds de les peces, les fabriquem en els següents models:
  1. B-36 (ARMADA): Pendent 10% i longitud total de 20 metres
  2. I-40 (PRETENSADA): Pendent 10% i longitud total de 29 metres

INFORMACIÓ TÈCNICA DE BIGUES DE CANTELL VARIABLE PER A NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS DE NAU AGRÍCOLA-RAMADERA

 • Pilars

  Pilars

  Fabriquem pilars de formigó armat amb geometria quadrada i rectangular, amb seccions que oscil·en entre els 30 i 50 centímetres.

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de coberta són elements pretensats lleugers, que serveixen com a suport del material de cobriment de les naus agrícoles i ramaderes.

 • Bigues de cantell variable

  Bigues de cantell variable

  Les bigues de cantell variable poden fabricar-se en formigó armat o pretensat, en funció de les llums de càlcul i càrregues requerides.

 • Tancaments

  Tancaments

  Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.

 • Interiors

  Interiors

  Disposem d'una gran varietat de productes: reixes, jàsseres, separadors i frontals complint amb la normativa de benestar animal.

 • Pals ‘palmeta’

  Pals ‘palmeta’

  Els pals palmeta són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Pals per a xarxa anti-pedra

  Pals per a xarxa anti-pedra

  Els pals per malla anti-pedra són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i utilitzats en plantacions d'arbres fruiters.

 • Murs separadors

  Murs separadors

  És un tipus de mur que es fabrica fina a una altura màxima de 3,50 metres i que no precisa sabata formigonada a l'obra.