EDIFICACIÓ I FORJATS NAIXEM, CREIEM I CREIXEM AMB LA BIGUETA I EL REVOLTÓ

Forjat (n): Element estructural compost per diversos elements i materials que en el seu conjunt formen una superfície plana per a la formació de pisos i plans de coberta. El seu objectiu és rebre les càrregues que graviten sobre ell i transmetre-les a les jàsseres o murs de càrrega.

Som pioners en la introducció del pretensat en la construcció de forjats. Pujol ha esdevingut un referent en la fabricació de tots els elements que el poden conferir.

De les nostres fàbriques han sortit milions de metres de bigueta (en els moments més àlgids de la construcció, fins a 7 km al dia). Són tants metres que, linealment, donarien més de dues vegades la volta al món. Les biguetes, juntament amb els revoltons de formigó -que són de la mateixa qualitat i origen-, consoliden l’excel·lència de les solucions constructives de Pujol per a habitatges.

Creiem absolutament en aquest sistema de forjat i volem continuar sent la primera empresa en capacitat de producció, qualitat, varietat i servei de tot allò que l’integra:

 1. Coneixement de cada peça i element que intervé en la fabricació i elaboració. Ho fem tot nosaltres i amb matèries primeres pròpies
 2. Controls de qualitat i producció. Tenim un sistema industrialitzat que no admet cap tipus d’error
 3. Experiència per part dels nostres equips tècnics

ELEMENTS EDIFICACIÓ I FORJATS

 • Biguetes

  Biguetes

  Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden ser semirresistents o autorresistents.

 • Revoltons

  Revoltons

  Els revoltons són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre biguetes.

 • Plaques alveolars

  Plaques alveolars

  La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixen una gran rapidesa en la seva execució.

NOTÍCIES RELACIONADES AMB EDIFICACIÓ I FORJATS

INFORMACIÓ TÈCNICA DE EDIFICACIÓ I FORJATS

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites.

  Registra't