OBRA PÚBLICA FABRICANTS DE GEGANTS DES DE 1970

Els dos puntals de Pujol són la màxima capacitat productiva i el coneixement total del formigó pretensat. Això, sumat als recursos propis de logística especial i d’equips experts en macro muntatges, ens situen al capdavant de l’àmbit de l’obra pública de l'estat espanyol destinada a construir grans infraestructures com:

 1. Ponts per a carreteres i línies ferroviàries
 2. Murs de contenció
 3. Obres hidràuliques
 4. Obres subterrànies
 5. Altres tipus de construccions
 6. Projectes d’enginyeria civil susceptibles d’alçar-se amb formigó

ELEMENTS OBRA PÚBLICA

 • Bigues Tauler TL

  Bigues Tauler TL

  Són peces destinades a formar part de l'estructura d'un pont-llosa. Les llums poden arribar fins als 15,50 metres i els gruixos totals de biga i llosa fins als 70 centímetres.

 • Bigues Doble T sèrie mitjana

  Bigues Doble T sèrie mitjana

  Les bigues Doble ‘T’ de sèrie mitjana són bigues destinades a formar part de l'estructura d'un pont amb longituds que poden arribar als 30 metres i amb cantells de fins a 125 centímetres.

 • Bigues Doble T sèrie gran

  Bigues Doble T sèrie gran

  Les bigues Doble 'T' de sèrie gran són bigues destinades a formar part de l'estructura d'un pont. Poden arribar fins als 50 metres, amb cantells de biga des de 145 fins a 245 centímetres.

 • Plaques d’encofrat perdut

  Plaques d’encofrat perdut

  Es tracta d'un element constructiu fabricat amb formigó pretensat necessari per a la formació de taulers de bigues tipus Doble 'T'.

 • Murs / Estreps

  Murs / Estreps

  Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

 • Doveles

  Doveles

  Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.

NOTÍCIES RELACIONADES AMB OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓ TÈCNICA DE OBRA PÚBLICA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites.

  Registra't