OBRA PÚBLICA FABRICANTS DE GEGANTS DES DE 1970

Els dos puntals de Pujol són la màxima capacitat productiva i el coneixement total del formigó pretensat. Això, sumat als recursos propis de logística especial i d’equips experts en macro muntatges, ens situen al capdavant de l’àmbit de l’obra pública de l'estat espanyol destinada a construir grans infraestructures com:

 1. Ponts per a carreteres i línies ferroviàries
 2. Murs de contenció
 3. Obres hidràuliques
 4. Obres subterrànies
 5. Altres tipus de construccions
 6. Projectes d’enginyeria civil susceptibles d’alçar-se amb formigó

ELEMENTS OBRA PÚBLICA

 • Bigues Tauler TL

  Bigues Tauler TL

  Són peces destinades a formar part de l'estructura d'un pont-llosa. Les llums poden arribar fins als 15,50 metres i els gruixos totals de biga i llosa fins als 70 centímetres.

 • Bigues Doble T sèrie mitjana

  Bigues Doble T sèrie mitjana

  Les bigues Doble ‘T’ de sèrie mitjana són bigues destinades a formar part de l'estructura d'un pont amb longituds que poden arribar als 30 metres i amb cantells de fins a 125 centímetres.

 • Bigues Doble T sèrie gran

  Bigues Doble T sèrie gran

  Les bigues Doble 'T' de sèrie gran són bigues destinades a formar part de l'estructura d'un pont. Poden arribar fins als 50 metres, amb cantells de biga des de 145 fins a 245 centímetres.

 • Plaques d’encofrat perdut

  Plaques d’encofrat perdut

  Es tracta d'un element constructiu fabricat amb formigó pretensat necessari per a la formació de taulers de bigues tipus Doble 'T'.

 • Murs / Estreps

  Murs / Estreps

  Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

 • Doveles

  Doveles

  Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.

NOTÍCIES RELACIONADES AMB OBRA PÚBLICA