NOTíCIA

06 set. 23 Soterrament de les vies del tren a Logroño

Aquesta és l’obra més important que la ciutat de Logroño ha emprès. Un projecte que ha aconseguit eliminar la barrera física que va suposar durant anys el solc ferroviari.

El passat mes de juliol, van finalitzar les obres del nus de Vara de Rey a Logroño. Aquest projecte ha suposat una autèntica revolució urbanística per a la ciutat. Especialment, els treballs de substitució del pont sobre el ferrocarril, en què fou necessari tallar l’antic tauler compost per 17 bigues de formigó armat de 75 tones per al seu desmuntatge.

El següent pas va ser la reconstrucció del calaix ferroviari amb les 46 bigues pont TL subministrades per Pujol. Les bigues pont TL per la formació de taulers-llosa són bigues pretesades que, juntament amb l’armat col·locat in situ i el formigó vessat en obra, acaben conformant una llosa massissa.

Un cop finalitzada la construcció del nou pont, es va condicionar aquest tram perquè Logronyo tingui de nou un eix de comunicació de nord a sud per Vara de Rey.