BIGUES DOBLE T SÈRIE MITJANA PER A OBRA PÚBLICA

Les bigues Doble ‘T’ de sèrie mitjana són bigues destinades a formar part de l'estructura d'un pont amb longituds que poden arribar als 30 metres i amb cantells de fins a 125 centímetres. Existeixen dues categories de bigues d'aquesta tipologia que es diferencien per la seva geometria:

 1. Ala estreta: Són bigues Doble ‘T’ amb la mateixa amplada d'ala inferior i superior (60 centímetres en sèrie mitjana)
 2. Ala ampla: Igualment són bigues Doble ‘T’ amb ala inferior de 60 centímetres i ala superior de 120 centímetres

En ambdós casos les bigues es disposen una al costat de l'altra, havent de definir la seva separació en funció dels requeriments de projecte.

Ja sigui per geometria o per les seves millors propietats mecàniques respecte les d'ala estreta, les bigues d'ala ampla arriben a cobrir majors amples de pont amb el mateix número de bigues.

Tant les unes com les altres es poden muntar una al costat de l'altra sense necessitat d'utilitzar encofrat intermig per formigonar la llosa superior. Es disposen cantells de 65, 85, 105 i 125 centímetres.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE BIGUES DOBLE T SÈRIE MITJANA PER A OBRA PÚBLICA

Vols accedir a la informació tècnica de qualsevol element?

En aquesta àrea, dedicada exclusivament per a usuaris registrats, trobaràs tota la informació tècnica que necessites per al teu projecte i per a poder realitzar els teus càlculs, així com detalls, taules d'utilització, interseccions entre elements, etc.

  Registra't

ALTRES ELEMENTS D' OBRA PÚBLICA

 • Murs / Estreps

  Murs / Estreps

  Elements utilitzats tant per a contenció de terres (amb o sense talús) com per a configurar el suport de bigues de pont per a passos superiors i inferiors de carreteres.

 • Doveles

  Doveles

  Les doveles són elements prefabricats de formigó armat utilitzats per la formació de diferents tipus de túnels.