NOTíCIA

19 oct. 22 Pujol participa en la construcció d’un nou celler a Sant Sadurní d’Anoia.

El projecte elaborat pel Celler Pedragosa, on Pujol ha proveït el prefabricat, contempla un edifici amb personalitat i totalment integrat amb l’entorn

Celler Pedregosa és una empresa familiar de Sant Sadurní d’Anoia que es va fundar l’any 1993. L’empresa va créixer en unes instal·lacions funcionals situades en una nau d’un polígon industrial. Però l’objectiu sempre havia estat traslladar-se a la finca on tenen el gruix de les vinyes a Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). Un entorn agrícola de terrenys lleugerament ondulats amb la vinya com a principal protagonista.

Recentment, s’ha finalitzat la darrera fase d’aquest projecte que contempla la construcció de l’edifici en superfície. Per a realitzar aquestes instal·lacions, Pujol ha subministrat els elements prefabricats per a l’estructura que inclou: pilars i jàsseres de forjat donant com a resultat dos nivells el de la planta baixa destinada a la recepció, sala de degustació o botiga i una primera planta que es destinarà, en un futur immediat, a allotjament rural.

També s’ha procurat les peces per a la coberta, on s’han usat styls amb un pendent del 25% (segons els requisits indicats en el projecte) a més de les biguetes.

Un dels aspectes més destacats d’aquesta obra és que els tancaments s’han revestit de pedra procedent de la mateixa excavació. D’aquesta manera, el resultat és un edifici amb identitat pròpia i que s’integra perfectament amb l’entorn.

Fotografies