NOTíCIA

04 maig 22 La nova llotja de peix del Port d’Ondarroa

Pujol ha participat en la construcció d’aquest important projecte portuari, amb una superfície total de 8.000 metres quadrats que suposa una gran millora pel sector pesquer, ja que aquest port és el més gran en descàrrega de captures de tot el Cantàbric.

El port d’Ondarroa s’endinsa al segle XXI. Amb aquestes noves instal·lacions, la llotja es converteix en la més important pel que fa a volum de peix d’Euskadi i l’única en què es descarrega pesca de baixada i d’alçada garantint-ne la traçabilitat, gràcies al seu alt nivell de digitalització.

Els principals elements prefabricats utilitzats en l’edificació d’aquest projecte i que han estat subministrats per Pujol són els pilars, els forjats, formats per plaques alveolars i jàsseres (tipus “Icaria”, “Thalassa” i “Titania”). Pel que fa als tancaments de l’edifici, s’ha optat per un acabat texturitzat.

La planta baixa de la llotja ha estat destinada a l’activitat pesquera. A l’ala nord es reben i preparen les captures procedents de la flota d’alçada, mentre que a la zona sud entren les caixes de les embarcacions de costanera. Així, els pescadors disposen d’un espai per a la descàrrega, classificació, pesatge i exposició del peix que se subhastarà a la sala de la primera venda situada a la zona central.

La planta principal acull la zona de treball de comercialització, així com el moll de càrrega de camions i furgonetes i diferents zones auxiliars.

Finalment, la gran plaça pública de la primera planta i la urbanització de l’entorn de la llotja dotaran el municipi d´un gran espai de vianants que contribueix a conciliar la vida portuària amb la urbana.

Fotografies