NOTíCIA

21 abr. 21 Deusto estrena l’edifici Larramendi que culmina el campus donostiarra

El nou edifici Larramendi inclou una biblioteca, aules d’investigació i instal·lacions esportives.

Amb una superfície total construïda de 12.000m2 (quasi la meitat d’ells sota rasant), el nou edifici Larramendi respon a l’aposta de la Universitat de Deusto per noves àrees de coneixement. L’apertura de l’edifici dota al campus de Sant Sebastià de modernes instal·lacions per a la seva activitat docent i investigadora, facilita la transformació digital de la universitat, reforça la vida de campus i marca una fita en la seva relació amb la societat, permetent noves possibilitats de col·laboració.

La contribució de l’Edifici Larramendi al campus se centra en tres grans aspectes, ocupant cadascun d’ells una àrea específica de l’edifici: un modern CRAI – Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació- amb noves infraestructures i equipaments bibliotecaris; noves aules i equipaments docents que satisfacin les necessitats de la creixent oferta de titulacions i instal·lacions esportives i laboratoris punters. A més d’aquests tres eixos, l’edifici ofereix nous espais per a la sociabilitat i usos diversos -zona d’exposicions, nova terrassa, etc.- entre les que destaca una sala Fòrum -de gran versatilitat per a activitats i esdeveniments de dimensió mitjana.

En decisió conjunta amb el client per a les peces i muntatge, es va decidir reforçar els pilars d’aquest nou edifici amb peikkos, donada la planta irregular de l’obra i la necessitat de tenir suports especials per a bigues degut la seva mida i dimensions. Es va proporcionar un forjat reforçat amb bigues Thalassa tipo “L” i Titania i Icaria ambdós models (“L” i “T”) que permeten una reducció de cantell i una alçada útil màxima. Aquestes bigues, junt amb les bigues “R” proporcionades, són ideals per a suportar les plaques alveolars que vam subministrar a l’obra i que són la solució ideal per forjats de grans llums i càrregues. A més de la estructura i els forjats vam reforçar la caixa d’escales, assegurant el trànsit dels alumnes.

Aquesta és la segona obra que Pujol realitza per a Deusto, doncs la prestigiosa universitat va confiar en el Grup la creació de l’edifici per als estudis de Ciències de la Educació Física a Bilbao.

Fotografies