NOTíCIA

02 juny 21 El BioMarket més gran d’Europa té segell de Pujol

És el primer mercat ecològic per a majoristes de l’Estat espanyol i el primer d’Europa en concentració d’empreses.

Mercabarna posa en marxa el Biomarket, el primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics d’Espanya i el primer d’Europa pel que fa a concentració d’empreses hortofructícoles. Principalment s’hi venen fruites i hortalisses, tot i que també hi ha empreses que comercialitzen multiproducte bio (llegums, begudes, fruits secs, etc.).

Amb el Biomarket, les empreses que comercialitzen aliments bio es concentren en un únic espai de 8.900 m2, el que facilita la distribució d’aquests productes al comerç i la restauració. D’aquesta manera, la concentració de l’oferta també afavoreix la competència entre les empreses del mercat i una millor relació qualitat-preu dels productes. A més, es faciliten els controls higiènic-sanitaris, els d’etiquetatge de certificació de producte ecològic i els de traçabilitat.

L’objectiu d’aquest mercat és satisfer la creixent demanda d’aliments ecològics i donar suport a l’aposta de la ciutat per un model alimentari més just, sa i sostenible, que s’ha concretat aquest any en què Barcelona s’ha convertit en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible.

Els materials utilitzats en la construcció d’aquest BioMarket no són perjudicials per a la capa d’ozó, com els pilars prefabricats de formigó. Amb uns vuit metres d’alçada, donen solució al tancament de la nau com a sistema de fixació dels panells que conformen l’exterior. Els pilars presenten una platina per suportar l’estructura en fusta situada a la part superior de l’obra. Especialment els pilars perimetrals, que suporten una marquesina de fusta de 7 metres de longitud per banda, feta amb fusta procedent de boscos gestionats de manera sostenible. Respecte als panells, es van realitzar amb formigó tintat de color verd a la part superior i amb una textura addicional especial per aquesta obra a la part inferior.

D’altra banda, les mènsules que presenten els pilars situats a la zona d’altell donen suport a les bigues de forjat. En aquest sentit, les bigues utilitzades “L”, “T”, Icària i Thalassa són bigues especials per utilitzar amb placa alveolar. Les bigues en forma de ‘L’ presenten una sola aleta lateral, i les bigues en forma de ‘T’ invertida tenen una aleta a cada costat. A més, les bigues Icària i Thalassa tenen un disseny innovador i permeten la reducció del cantell. Aquesta varietat permet una major rendibilitat de l’espai disponible sense pèrdues innecessàries d’alçàries.

Fotografies