Forjados Tag

 • Totes
 • Edificació i forjats
 • Edificació industrialitzada
 • Materials de construcció
 • Nau agrícola-ramadera
 • Nau industrial
 • Obra pública
 • Petit prefabricat
 • Pujol
 • Terratzo, paviments i urbanització
 • Transport
Estació de servei a Lleida
Nova estació de servei a Lleida

Recentment, s’ha finalitzat la construcció de la nova gasolinera “3 carreteras” a Lleida. Pujol ha estat l’encarregat de fabricar i subministrar el prefabricat de formigó utilitzat en l’estructura i els tancaments. ...