NOTíCIA

13 des. 23 Nova estació de servei a Lleida

Recentment, s’ha finalitzat la construcció de la nova gasolinera “3 carreteras” a Lleida. Pujol ha estat l’encarregat de fabricar i subministrar el prefabricat de formigó utilitzat en l’estructura i els tancaments.

Per a l’estructura de la coberta amb una sola aigua s’han utilitzat bigues Orion d’aproximadament 12 metres de longitud. També s’han proveït les plaques alveolars i les jàsseres pel forjat interior de l’altell on s’instal·larà la zona d’oficines.

Pel que fa als tancaments de la nau, s’ha decidit deixar tot l’estructura exterior al natural, és a dir, amb el color gris llis característic de les parets prefabricades de formigó.