NOTíCIA

10 jul. 24 El prefabricat de formigó supera els desafiaments en el nou projecte de Pujol

Pujol ha participat en la construcció d’una nova nau industrial que demostra com el prefabricat de formigó pot adaptar-se a qualsevol projecte, superant reptes geomètrics de definició muntatge. 

Aquesta obra exemplifica la capacitat del prefabricat de formigó per abordar i superar desafiaments complexos en la construcció d’edificis industrials irregulars, adaptant-se a les exigències arquitectòniques i funcionals de cada projecte.

La nova nau industrial, situada a Vilassar de Dalt (Barcelona), compta amb una superfície de 3.000 m² en planta i 550 m² d’altell. Aquest darrer element arquitectònic, que sobresurt respecte la planta baixa, no només aporta un disseny innovador, sinó que també optimitza l’espai utilitzable.

El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol
El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol
El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol

El principal repte d’aquest projecte ha estat abordar la geometria irregular de la nau, determinada per les característiques del terreny. Aquest tipus d’obres requereixen d’un estudi detallat per assegurar que la nau s’adapti perfectament a l’entorn, garantint al mateix temps la seva estabilitat i funcionalitat. 

El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol
El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol
El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol

Pel que fa als acabats exteriors dels tancaments, s’ha optat per usar panells en acabat llis, molt característic de les naus industrials de formigó. Aquests panells s’han combinat amb un mur cortina, un tipus de tancament que substitueix el mur sòlid tradicional per vidre que a banda d’aportar molta lluminositat a les diferents estances, també ofereix vistes panoràmiques de l’exterior. 

El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol
El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol
El prefabricado de hormigón supera los desafíos en el nuevo proyecto de Pujol