NOTíCIA

13 set. 23 Ja està en funcionament el nou molí de la Cooperativa de la Granadella

El molí d’oli de la Cooperativa de la Granadella té la voluntat de ser un referent a les Garrigues, per marcar el camí del futur de l’oli català.

La nova Cooperativa de la Granadella, resultant de la fusió de l’esmenada amb la Cooperativa del Camp de Torrebesses, ha finalitzat el projecte de construcció del nou molí. El projecte ha comptat amb els ajuts per al Foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries.

L’any 2021 es van iniciar les obres de preparació del terreny i la construcció del pantà per abocar-hi les morques i un any després es va començar la construcció de l’edifici de 2.300 m2. Durant el present any, s’han instal·lat les diferents línies de producció i el sistema de decantació ràpida per poder fer un posterior filtratge immediat dels olis. El molí disposarà de tres línies d’extracció amb capacitat de molturació de més de 200 tones diàries d’olives. Fins ara, la producció de les dues cooperatives era de més de 4.000 tones, i es preveu un augment molt significatiu de la producció en els pròxims anys.

Pujol s’ha encarregat de la fabricació i el subministrament dels diferents elements prefabricats de formigó que conformen la nau:

  1. Els pilars que són els encarregats de suportar l’estructura de la nau.
  2. Pels forjats es van utilitzar bigues Icaria de tipus L les quals permeten la reducció del cantell amb una altura útil màxima.
  3. Pel que fa als tancaments, s’ha optat per usar panells amb acabat gris llis combinat amb tancament metàl·lic, donant com a resultat una construcció mixta. L’ús dels panells de formigó permet aconseguir uns acabats uniformes i de gran qualitat, aportant una major rapidesa en l’execució de l’obra. A més, d’oferir un aïllament tèrmic més eficaç i una protecció extra contra la corrosió.