NOTíCIA

26 oct. 22 Nou complex de granges a la província de Terol

Pujol ha participat en la construcció de dos nuclis d’engreix que un cop finalitzats disposaran de 7.200 places.

L’ origen de Pujol i el fet que la planta principal de producció es troba en una zona eminentment agrària ha significat que l’empresa sigui especialment receptiva i compromesa amb el desenvolupament del sector primari. Això ha suposat adquirir una àmplia experiència i especialització per poder donar solucions a tot tipus d’estructures agrícoles i ramaderes.

En aquesta ocasió, s’han subministrat diversos elements prefabricats per aquesta construcció 1.700 metres quadrats a Calamocha (Terol).

  1. Les parets són tipus sandvitx (20 cm) per aïllar la granja convenientment de l’exterior (trencament del pont tèrmic) i mantenir així una temperatura adequada pels animals.
  2. Per a la coberta s’han utilitzat styls (isostàtica) com a biga principal.
  3. També s’han fet servir biguetes de coberta com a suport del fibrociment projectat usat com a material de cobriment de les naus agrícoles.
  4. Interiors (frontals i separadors prefabricats per a corrals) i slats pel terra dels corrals.
Fotografies