NOTíCIA

26 jul. 23 Pujol participa en la construcció d’una nau al Palau d’Anglesola

La nova instal·lació per a Tribó Escribà compta amb 4.000 metres quadrats destinats a l’emmagatzematge, preparació i envasat de cebes.

L’empresa familiar ubicada al Palau d’Anglesola (Lleida) ha decidit traslladar-se al polígon industrial de la mateixa localitat amb l’objectiu d’oferir el millor servei.

Per a la fonamentació de la nau s’ha utilitzat ferralla subministrada pel nostre propi taller. Pujol també s’ha encarregat de subministrar els més de 2.500 metres quadrats de mallat pels paviments (mall de 15×15 d.5 i malla de 20×20 d.5) i el formigó, des de les plantes de Mollerussa, Les Borges Blanques i Lleida, per a la realització dels fonaments i els paviments interiors de la nau (més de 1.800 metres cúbics)

Pel que fa a la nau pròpiament dita, Pujol ha proveït l’estructura de la coberta, realitzada amb bigues Delta de 25 metres amb pòrtics a 12 metres. També ha subministrat els panells llisos horitzontals pels tancaments i el prefabricat usat en un petit forjat interior de 600 metres quadrats (realitzat amb plaques alveolars i bigues Thalassa).

La nau està dividida en seccions en funció de les diferents necessitats en el procés de manipulació del producte abans de la seva expedició, per exemple, disposa d’una zona d’assecatge i emmagatzematge d’uns 1.500 metres quadrats. Aquest espai, situat a la part posterior de la nau, és fàcilment identificable perquè les façanes són obertes per afavorir l’assecatge. Aquesta obertura ha estat possible gràcies a l’ús de panells horitzontals suspesos.

Per poder agilitzar la sortida d’expedicions, es va decidir edificar un espai adjacent a la nau d’aquesta manera la càrrega dels camions es realitzar sobre cobert.