NOTíCIA

15 nov. 23 Edifici multiplanta a Gavà (Barcelona)

Pujol ha col·laborat en la construcció d’aquest projecte subministrant els elements prefabricats de formigó.

Aquest projecte multiplanta està format per dues plantes d’oficines amb una superfície d’uns 600 m² cadascuna i per una zona de magatzem de 2200 m² aproximadament.

A primer cop d’ull, el disseny de la nau és el que més crida l’atenció gràcies a les parets amb visera d’1.5 metres i a les parets laterals amb voladís que doten la nau d’un gran element estètic, atorgant una imatge estilitzada i de lleugeresa a tota la construcció. Els panells de la façana principal han estat pintats amb color gris i blanc, combinació que li dona a la nau un estil molt elegant i pulcre.

Per salvar les diferents alçades des de la planta baixa fins a la coberta, s’han usat nuclis d’escala de fins a 9 trams.

Finalment, també és important destacar que els gairebé 1000m² de forjat de la zona de magatzem s’han dissenyat per poder suportar pesos de fins a 1000 kg/m².

Fotografies