NOTíCIA

24 gen. 24 ILERSIS ha completat la seva nova nau

Prefabricats Pujol ha participat en la construcció d’aquestes instal·lacions de la Fundació Ilersis al Polígon dels Frares (Lleida).

L’edifici ubicat en terrenys cedits per l’Ajuntament de Lleida, ha permès unificar en un únic espai el projecte d’integració social i educativa de persones amb discapacitat intel·lectual o de col·lectius amb risc d’exclusió social. Aquestes instal·lacions d’Ilersis substitueixen les del Centre Especial de Treball, al Polígon El Segre, que es van cremar totalment en un incendi declarat l’octubre de 2018, i on s’hi feien manipulats, fabricació de caixes, emmagatzematge de matèries primeres i producte acabat i activitats de centre ocupacional i formatives.

Fundació Ilersis (Lleida)
Fundació Ilersis (Lleida)
Fundació Ilersis (Lleida)
Fundació Ilersis (Lleida)

Els principals elements prefabricats utilitzats en l’edificació de les naus d’aquest projecte i que han estat subministrats per Pujol són els pilars, caragolats a terra tipus peikko, que asseguren l’estabilitat de la construcció en terrenys irregulars.

Pel que fa a l’estructura de la coberta, s’han usat bigues Venus (de 28 metres de longitud), Minerva (de 26 metres) amb bigues de 300 i riostres frontals.

Fundació Ilersis (Lleida)
Fundació Ilersis (Lleida)
Fundació Ilersis (Lleida)

A l’interior també hi ha detalls destacables; per exemple, el forjat on s’han utilitzat jàsseres pretesades (Tipus “Thalassa”) que permeten la reducció del cantell amb una alçada útil màxima i que són perfectes per a recolzar les plaques alveolars.

Finalment, pels tancaments de la nau s’han executat amb panells horitzontals llisos, aconseguint així un acabat uniforme i de gran qualitat.

Fundació Ilersis (Lleida)