NOTíCIA

21 febr. 24 Nou edifici multifuncional a La Massana

La Massana compta amb un nou edifici multifuncional destinat a diversos usos de tipus industrial, logístic i comercial.

El projecte està emplaçat sobre l’antic Prat de la Rivera, a la sortida del poble en direcció a Arinsal. L’obra compta amb una superfície construïda de 7.292 m2, dividit en 3 nivells:

  1. El primer nivell, destinat a usos comercials, logístics i industrials disposa de més de 3.000 m2 construïts i 1.500 m2 de plataforma d’acompanyament exterior.
  2. El segon, amb gairebé 2.100 m2 i 960 m2 de superfície d’acompanyament exterior s’ubiquen zones d’emmagatzematge.
  3. Finalment, al tercer nivell, s’ha edificat 8 naus industrials amb superfícies de entre 200 i 350 m2.

Per aquest projecte, Pujol ha subministrat el prefabricat pels forjats on s’han utilitzat plaques alveolars de formigó pretensat autoportant. Aquest tipus de solució és idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució.

Tot i estar en la tercera planta, les naus permeten l’accés de vehicles pesant de fins a 19 Tn. Tanmateix també és possible l’emmagatzematge de mercaderies fins a 1500 kg/m2.

Fotografies